سونی هندی‌کم 4K خود را با بزرگنمایی 20 برابر معرفی کرد
کمپانی Ricoh دوربین 360 درجه جدید Theta S را در ایفا معرفی کرد
بررسی اسپیکر Z623 لاجیتک
اینتل تا سال ۲۰۱۹ حافظه‌ SSD با ظرفیت ۱۰۰ ترابایت روانه ...

تایید هویت و تعیین هویت بیومتریک

1- تطابق یک به یک: عمل تطابق الگوهای کاربر با داده‌های ذخیره شده.(تایید هویت)

در تأیید هویت، در ابتدا فرد از طریق ذکر نام یا وارد نمودن رمز عبور و یا ارائه مدرک شناسایی (و یا از هر طریق متداول و مرسوم غیر بیومتریکی دیگر) وجود هویت خاصی را ادعا می نماید. سپس سامانه به مقايسه داده هاي بيومتريکي مدعي با داده هاي ثبت شده در مرجع طبق مشخصات ارائه شده توسط فرد مي پردازد و ادعای وی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه به نحو مقتضی اعلام می گردد. تأیید هویت در واقع پاسخ به اين سؤال است که " آيا او همان فردي است که ادعا می نماید؟" در اينجا مشخصات بيومتريکي فرد فقط با اطلاعات ثبت شده متناظر با هويت مورد ادعا مقايسه می‌شود؛ لذا تأیید هویت، مقايسه 1:1  نيز ناميده مي شود.

2- تطابق یک به چند: یافتن یک الگو از میان الگوهای ذخیره شده جهت شناسایی کاربر. (تعیین هویت)

در تعيين هويت، سامانه پس از دريافت داده هاي بيومتريکي ارائه شده توسط فرد یا کاربر سامانه به مقايسه داده ها با کلیه اطلاعات ثبت شده در مرجع (بانک اطلاعاتي) می پردازد. در این حالت فرض بر این است که اطلاعات فرد در سامانه وجود دارد. به اين ترتيب نيازي نيست که کاربر قبل از مقایسه داده هاي بيومتريکي اش ادعاي هويت خاصي را داشته باشد. در واقع تعيين هويت، پاسخ به اين سوال است که "او چه کسي است؟"
لازم به ذكر است كه تعيين هويت به دو صورت اجرا مي شود؛ تعيين هويت مثبت و تعيين هويت منفي. در تعيين هويت مثبت سامانه جهت اثبات وجود يك داده بيومتريكي در بانك اطلاعاتي، عمل مقايسه و جستجو را انجام مي دهد. در اين حالت، هدف اجازه يافتن براي ورود در سامانه است. يك سامانه با تعيين هويت مثبت امكان استفاده چندين نفر از يك هويت مشترك را از بين مي برد. در تعيين هويت منفي، نبود داده بيومتريكي در سامانه-مشابه الگوي ارائه شده توسط كاربر، بررسي مي شود و منظور از آن جلوگيري از ورود فرد غير مجاز به سامانه است. يك سامانه با تعيين هويت منفي امكان استفاده از چند هويت توسط يك نفر را از بين مي برد. نوع تعيين هويتي كه مورد نظر است، از جمله عوامل مؤثر در تنظيم پارامترهاي تشخيصي يك سامانه بيومتريكي ( كه در بخش پارامترهاي ارزيابي سامانه هاي بيومتريكي تشريح مي گردند) مي باشد.
بطور كلي به تعيين هويت به علت مقایسه داده های فرد با کل بانک اطلاعاتی، مقايسه 1:N هم گفته می‌شود.
عموماً سامانه‌هاي تأييد هويت سريع تر و صحيح تر از سامانه‌هاي تعيين هويت عمل مي كنند. چرا که به جاي انجام مقايسه ی داده ي ورودي با هزاران داده ي موجود در سامانه (تعيين هویت)، فقط مقايسه ی داده هاي فرد با داده هاي مربوط به هويت ادعا شده (تأیید هویت) صورت مي گيرد.